Preface

  1. Prieto, J.
  2. Martínez, F.L.B.
  3. Ferretti, S.
  4. Guardeño, D.A.
  5. Nevado-Batalla, P.T.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031212284

Any de publicació: 2023

Volum: 595 LNNS

Pàgines: xv-xvi

Tipus: Editorial