Causal reasoning modeling (CRM) for rivers’ runoff behavior analysis and prediction

  1. Molina, J.-L.
  2. Zazo, S.
  3. Patino-Alonso, M.C.
  4. Martín-Casado, A.M.
  5. Espejo, F.
Llibre:
Handbook of HydroInformatics: Volume III: Water Data Management Best Practices

ISBN: 9780128219522

Any de publicació: 2022

Pàgines: 91-108

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/B978-0-12-821962-1.00005-2 GOOGLE SCHOLAR