Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX

  1. Serrano Jiménez, Lluís
Supervised by:
  1. Rosa Congost Colomer Director

Defence university: Universitat de Girona

Fecha de defensa: 23 January 2015

Committee:
  1. Ricardo Robledo Hernández Chair
  2. Enric Saguer Hom Secretary
  3. José Miguel Lana Berasain Committee member

Type: Thesis

Teseo: 378957 DIALNET lock_openTDX editor

Abstract

La tesi estudia el tancament de finques a Catalunya en el segle XIX. Hem volgut veure les estratègies dels propietaris i les relacions socials problemàtiques a través de l’anàlisi dels discursos i dels usos socials de la informació. Per el període d’Antic Règim, les sèries documentals dels bans de la Reial Audiència han estat l’objecte d’estudi per a avaluar l’individualisme agrari en el primer terç de centúria. En la segona meitat de segle la font principal han estat els anuncis de vedat i acotament dels butlletins oficials. La projecció geogràfica ens descriu la Catalunya dels masos, especialment el nord-est, com la zona més significativa en la pràctica dels tancaments. També hem tingut en compte les diferents tipologies de guarderia rural i les diferents formes de repressió a les resistències socials. El cas de Cantallops (Alt Empordà) ens apropa al procés de privatització dels comunals i als conflictes de llarga durada.