Preface

  1. Rocha, M.
  2. Fdez-Riverola, F.
  3. Mohamad, M.S.
  4. Gil-González, A.B.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031380785

Any de publicació: 2023

Volum: 743 LNNS

Pàgines: v-vi

Tipus: Editorial