A Novel Aging-Based Proof of Stake Consensus Mechanism

  1. Abbasi, M.
  2. Prieto, J.
  3. Plaza-Hernández, M.
  4. Corchado, J.M.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031369568

Ano de publicación: 2023

Volume: 732 LNNS

Páxinas: 49-61

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-031-36957-5_5 GOOGLE SCHOLAR