Leveraging Smart City Services for Citizen Benefits Through a Unified Management Platform

  1. Pinto-Santos, F.
  2. González-Ramos, J.A.
  3. Alonso-Rollán, S.
  4. Alonso, R.S.
Colección de libros:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031383328

Ano de publicación: 2023

Volume: 740 LNNS

Páxinas: 175-183

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-031-38333-5_18 GOOGLE SCHOLAR