Finding and Removing Infected T-Trees in IoT Networks

  1. Severt, M.
  2. Casado-Vara, R.
  3. del Rey, A.M.
  4. Jove, E.
  5. Quintián, H.
  6. Calvo-Rolle, J.L.
Col·lecció de llibres:
Lecture Notes in Networks and Systems

ISSN: 2367-3389 2367-3370

ISBN: 9783031425189

Any de publicació: 2023

Volum: 748 LNNS

Pàgines: 147-156

Tipus: Aportació congrés

DOI: 10.1007/978-3-031-42519-6_14 GOOGLE SCHOLAR