Seguindo os passos do exército romanouma proposta metodológica para a deteçao de assentamentos militares romanos no Noroeste Peninsular

  1. Andrés Menéndez Blanco
  2. David González Álvarez
  3. José Manuel Costa-García
  4. João Fonte
  5. Manuel Gago
  6. Valentín Álvarez Martínez
Book:
Genius Loci: lugares e significados = places and meaning
  1. Lucía Rosas (coord.)
  2. Ana Cristina Sousa (coord.)
  3. Hugo Barreira (coord.)

Publisher: CITCEM

Year of publication: 2017

Volume: 2

Pages: 67-80

Type: Book chapter