Imagen del grupo de investigación

Constitué le 10 décembre 2015

Responsable: María Emma Moreno García

Département: ECONOMÍA E HISTORIA ECONÓMICA

École doctorale: ECONOMÍA

email: emmam@usal.es

Chercheurs