Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Paris Descartes University (1)

2014

  1. Mutant cohesin in premature ovarian failure

    New England Journal of Medicine, Vol. 370, Núm. 10, pp. 943-949