Publicacions en què col·labora amb Miguel Marcos Martín (3)