Publicacions en què col·labora amb JACQUES JM VAN DONGEN (3)