Collaboration Research Centres

Name Type Country Publications
Xunta de Galicia Other Spain 1
Universidade de Coimbra University Portugal 1