Departament: DERECHO PÚBLICO GENERAL

Escola de doctorat: CIENCIAS SOCIALES

Àrea: Ciència Política i de l'Administració

Correu: pauleta@usal.es