Publicaciones en colaboración con investigadores/as de Universidade de Aveiro (1)

2017

  1. The Praxiological Assessment Technology (PAT)

    PRAXIOLOGY AND THE REASONS FOR ACTION