Doctor/a per la Universidad de Cádiz amb la tesi Nanoscale characterization of insb/inas novel functional semiconductor nanostructures for leds caracterización a nanoescala de nanoestructuras funcionales novedosas de insb/inas para leds 2020. Dirigida per Dr/a. Miriam Herrera Collado, Dr/a. Sergio I. Molina.