Àrea: Lògica i Filosofia de la Ciència

Doctor per la Universidad Autónoma de Madrid amb la tesi Nociones de completud en Husserl y Carnap 2020. Dirigida per Dr/a. Enrique Alonso, Dr/a. Huberto Marraud.