Publications by the researcher in collaboration with Consuelo Gajate Fraile (1)

2015

  1. Eficacia de alquil-fosfolípidos frente a Strongyloides venezuelensis

    XIX Congreso de la Sociedad Española de Parasitología (SOCEPA)