Publicacions en què col·labora amb K.V. Cavalcante (1)