Publicacions en què col·labora amb Fernando Bea Barredo (3)

1979

  1. Ensayo sobre la génesis de rocas graníticas del Macizo Hespérico

    Studia geologica salmanticensia, Vol. 14, pp. 35-77