Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Scottish Universities Environmental Research Centre (1)