Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad de León (1)

1997

  1. Effect of the embryonic axis and seed coat on protein degradation in Lens culinaris cotyledons

    Environmental and Experimental Botany, Vol. 38, Núm. 3, pp. 263-269