Área: Historia do Dereito e das Institucións

Doutor pola Universidad de Salamanca coa tese El municipio de Salamanca a finales del Antiguo Régimen (1753-1812) 1982. Dirixida por Dr/a. Francisco Tomás Valiente.