Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Lawrence Livermore National Laboratory (1)