Departament: FILOLOGÍA MODERNA

Escola de doctorat: LENGUAS MODERNAS

Àrea: Estudis d'Àsia Oriental

Correu: soominps@usal.es