Departament: FILOLOGÍA MODERNA

Escola de doctorat: LENGUAS MODERNAS

Àrea: Estudis d'Àsia Oriental

Grup d'investigació: GRUPO DE HUMANISMO EURASIA (HUME)

Correu: idu005764@usal.es