Publications by the researcher in collaboration with Braulio Pérez Astray (1)

1992

  1. O desenvolvemento institucional da política científica: o caso galego

    Análise empresarial: revista trimestral de información economica, Núm. 16, pp. 19-23