Publicacions en què col·labora amb I. Canitrot (1)