Publicacions en què col·labora amb Juan Remondo Tejerina (3)