Publicacions en què col·labora amb Byron Ernesto Solís Alulima (3)