Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Helmholtz Centre Potsdam - GFZ German Research Centre for Geosciences (1)