Publicacions en què col·labora amb Juan Francisco Rodríguez Romero (1)

2008

  1. Caracterización de las microcápsulas de cambio de fase

    Revista de Quimica Textil, pp. 41-47