Publicacions en què col·labora amb Mercedes Echeverría (1)

2017

  1. The influence of online posting dates on the bibliometric indicators of scientific articles

    Revista española de documentación científica, Vol. 40, Núm. 3