Publications by the researcher in collaboration with Agustín Escolano Benito (2)

1990

  1. Cien años de escuela en España (1875-1975)

    Diputación Provincial de Salamanca