Publicacions en què col·labora amb ANGEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (4)