Departament: ECONOMÍA E HISTORIA ECONÓMICA

Escola de doctorat: ECONOMÍA

Àrea: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Grup d'investigació: ANÁLISIS ECONÓMICO

Correu: emmam@usal.es

Doctora per la Universidad Carlos III de Madrid amb la tesi Coaliciones y competencia perfecta 1997. Dirigida per Dr/a. Carlos Hervés Beloso.