Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto de Biomedicina de Sevilla (5)

2014

  1. Antitumor activity of neurokinin-1 receptor antagonists in MG-63 human osteosarcoma xenografts

    International Journal of Oncology, Vol. 44, Núm. 1, pp. 137-146