Departament: ECONOMÍA E HISTORIA ECONÓMICA

Àrea: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Correu: jgutierrez@usal.es