Publikationen, an denen er mitarbeitet JORGE FEITO PÉREZ (1)