Departament: FÍSICA FUNDAMENTAL

Escola de doctorat: FÍSICA APLICADA Y TECNOLOGÍA

Institut: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FÍSICA FUNDAMENTAL Y MATEMÁTICAS

Àrea: Física de la Tierra

Grup d'investigació: ATMÓSFERA Y CLIMA

Correu: pgortega@usal.es

Doctor per la Universidad de Salamanca amb la tesi Dinamica de sistemas multiquark 2012. Dirigida per Dr. David Rodríguez Entem, Dr/a. Francisco Fernández González.