Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics (1)