Departament: FÍSICA FUNDAMENTAL

Institut: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE FÍSICA FUNDAMENTAL Y MATEMÁTICAS

Àrea: Física Atòmica, Molecular i Nuclear

Grup d'investigació: GRUPO DE FÍSICA NUCLEAR

Correu: carames@usal.es

Doctora per la Universitat de València amb la tesi B8-B8' potentials in a chiral constituent quark model applications to two- and three-baryon systems 2009. Dirigida per Dr/a. Pedro González Marhuenda.