Departament: FILOLOGÍA MODERNA

Àrea: Estudis d'Àsia Oriental

Grup d'investigació: ESCRITORAS Y PERSONAJES FEMENINOS EN LA LITERATURA

Correu: leeza@usal.es