Departament: GEOLOGÍA

Escola de doctorat: GEOLOGÍA

Àrea: Geodinàmica Interna

Grup d'investigació: GEOFÍSICA Y TECTÓNICA

Correu: jugb@usal.es