Publikationen, an denen er mitarbeitet Ana Alicia López Iglesias (2)