Publicacions en què col·labora amb Felipe de Arriba de la Fuente (54)