Publications by the researcher in collaboration with Cristina Galván Casas (1)

1991

  1. ACROQUERATOSIS PARANEOPLASICA DE BAZEX ASOCIADA A ADENOCARCINOMA DE PROSTATA

    Actas Dermo-Sifiliograficas, Vol. 82, Núm. 9, pp. 577-580