Publications in collaboration with researchers from Universitat de Lleida (4)

2022

 1. Conceptualizations of English and ELF-awareness among EMI and ESP instructors at university

  39º Congreso internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) = 39th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA)

2020

 1. Constructing and reconstructing attitudes towards language learning in study abroad

  Applied Linguistics and Knowledge Transfer: Employability, Internationalisation and Social Challenges (Peter Lang AG), pp. 181-202

2018

 1. Changing teachers’ attitudes towards ELF

  English as a Lingua Franca for EFL Contexts (Multilingual Matters), pp. 175-191

2017

 1. Les perspectives de migració futura dels i de les estudiants que participen en programes de mobilitat universitària internacional

  L'emigrant 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digitals (Generalitat de Catalunya), pp. 171-182