Publikationen, an denen er mitarbeitet Oihane Pérez Escurza (2)