Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (2)

2023

  1. Etiopathogenic role of ERK5 signaling in sarcoma: prognostic and therapeutic implications

    Experimental and Molecular Medicine, Vol. 55, Núm. 6, pp. 1247-1257